Extrasolar Planet – Transit (blue)

No.00134 Extrasolar Planet – Transit (blue) 2K/3K/4K – 60秒  トランジット法による系外惑星の観測。      

Extrasolar Planet – Transit (yellow)

No.00135 Extrasolar Planet – Transit (yellow) 2K/3K/4K – 60秒  トランジット法による系外惑星の観測。      

Extrasolar Planet – Doppler

No.00133 Extrasolar Planet – Doppler(系外惑星ドップラー法) 2K/3K/4K – 60秒  ドップラー法による系外惑星の観測。